Forlagets startside

Om verket

Utgivelser

Foredrag

Forleggers skriv

Sannheten

Facebook

Brevet til B fra 1938

Tanker om VML

Opptredener

Musikk

Bestilling

Kontakt

Nedlasting

 

 

 

 

 

 

______________________________________________

 

Spørsmål og svar

Norsk utgivelse: 2022

Sider: 260 - nedlasting gratis

Etter utgivelsen av budskapet "Vandre mot Lyset!" i 1920 fikk en rekke dansker mulighet til for første gangen i verdenshistorien å studere et verk som aldri før eller siden har sett sin like. Her finnes en klar og sammenhengende forklaring på hvorfor mennesket lever som de gjør her på Jorden, det blir forklart hvordan mennesket skal vokse seg frem til å kunne leve i en lysverden om millioner av år! Verket skulle ha startet en ny og endelig reformasjon av kristendommen, men som så mange ganger tidligere sviktet motet til de som kunne gjort den store forskjellen, denne gangen prestene og biskopene i den danske kirke.

I løpet av noen år kom det mange spørsmål fra interesserte lesere av boken, de fleste kunne besvares ved å henvise til et grundigere studie av verket, men noen var av interesse for en ytterligere forklaring fra menneskehetens åndelige ledere.
I 1929 kom første del og året etter del 2. Det ble også bestemt at menneskeheten skulle få en veiledning angående de viktige spørsmålene: ekteskap, barnebegrensning og fosterdrap, som det ikke var stilt spørsmål om fra menneskelig side.

______________________________________________

 

Forsoningslæren og snarveien

Utgivelse: 2019

Sider: 44 - nedlasting gratis

Boken består av 3 avhandlinger, den første er henvendelse fra den ånd som i sin tid la grunnlaget for Kristendommen, Saul fra Tarsus også kjent som Paulus. I boken forklarer han hva som førte til hans utlegging av Jesus som et soneoffer.

Andre del er Kristi henvendelse til alle kristne, med en forklaring og bønn om å skille mellom ham og hans Fader. En bønn om at menneskene må tilgi sin eldre bror for det helvete han og hans søsken la grunnlaget for ved skapelsen av det menneskelige legeme, og en bønn til de kristne ledere om å ta budskapet "Vandre mot Lyset!" på alvor og gjøre det kjent ovenfor sine medmennesker.

Tredje del er fra den ånd som under et av sine jordeliv var kjent under navnet Ignatius Loyola og er en oppsummering av menneskets forsøk gjennom historiens på å forstå det guddommelige som gjennom Guds utsendinger førte frem til formidlingen av "Vandre mot Lyset!" og at kjærligheten er det som vil hjelpe oss frem til Guds Rike.

 

______________________________________________

 

Vandre mot Lyset!
Utgivelse: 2010 
Format: 155 x 228 mm - Sider: 335 - kr. 250 - nedlasting gratis.

Et budskap til alle mennesker uansett religion eller tro.  
For første gang i verdenshistorien har menneskeheten fått en sammenhengende troverdig og logisk forklaring på hvorfor vi lever her på Jorden.  
I boken kan vi følge historiens utvikling også sett fra den oversanselige siden. Det våre foregangs kvinner og menn opp igjennom tidene har forsøkt å forstå og forklare er nå samlet i et bokverk som verden aldri har sett maken til.  
Du har nå tilgang til denne kunnskapen og kan med din tanke og vilje ta del i snarveien til Guds Rike. Budskapet gir oss et sant og kjærlig forhold til Gud og våre medmennesker.  
Det er med stor glede og håp at vi nå presenterer denne boken. Lykke til.
                    

Boka kan leses her

 

______________________________________________

 

Reisebrev  
fra Ole Laurentz 
Utgivelse: Juli 2002 
Format: 170 x 240 mm - Sider: 208 - kr. 185,-

"Alltid har jeg tegnet den inn i mitt sinn. Og mine steg har risset årgangene i mitt liv. 
Fotspor på mitt tun år etter år. Et nedtråkket jordgulv under mitt tre. Tuntreet på min gård er mitt alter. 
Med disse ordene som innleder diktet "En tegning" illustrer Ole Laurentz godt hvilke bilder han bruker og kjenner. Her beskrives livets tilstrekkelighet og utilstrekkelighet gjennom naturen og møter mellom mennesker. Mennesket er underveis, på reise gjennom livets åpenbaringer og mangler. 
For å si det med Oles egne ord: "men bak disse linjer der ser jeg jo deg" og de ordene kan vi gjenta, Ole! 
Godt å lese denne typen dikt og prosa i en tid
hvor kulturråd og andre "forståsegpåere” har kneblet det enkle og vakre.             

Vil du lese noen tekster fra samlingen klikk her.

 

______________________________________________

 

Lyrisk Dagbok  
av Ole Laurentz 
Utgivelse: Mars 2001 
Format: 170 x 240 mm - Sider: 186 - kr. 175,-

”Et dikt det er hjertets tanker som klamrer seg til et papir. Et hjerte som rolig banker og slår bak et åpent visir. Et dikt det er røde roser  som nikker mot deg en kveld. Roser som stille venter og ber deg å møte dem selv." 
Slik begynner Ole Laurentz sin samling som bringer tankene til en annen tid hvor følelser og nærhet kjennetegnet dikterens kunst, og det å åpne sitt hjerte fullt og helt var det normale. 
At slike skatter som de Ole gir oss her dukker opp i en tid hvor lyrikk som kan forstås av folk flest er en sjeldenhet, gir oss håp for framtiden. 
Med sine dikt har Ole Laurentz beriket vårt litterære mangfold og det gleder oss å kunne presentere denne vakre samling.

Vil du lese noen tekster fra samlingen klikk her.

 

______________________________________________

 

Glede/Smertedøren 
til dine nye rom 
Petter Musken/Frid Ansteensen 
Utgivelse: 1996 
Format: 145 x 210 mm - Sider: 32 - kr. 75,-

Man skal kjenne på sine høyder og sine dybder, sin glede og sin smerte. Kun ved å åpne disse dørene vokser man. 
Det er som å åpne en dør inn i et rom først ser du kun den ene siden gleden, men begge sidene av døren kommer inn i rommet. Når du er inne i rommet åpenbares smertesiden. Lukker du døren igjen etter deg blir smerten værende, rommet blir et stengsel.  
Lukker du døren helt opp blir gleden synlig, smerten er nærværende men knapt merkbar med en helt åpen dør. Stenger du igjen kommer smerten frem. Når et nytt rom oppdages blir smertesiden synlig i det du stiger inn.  
Du har 3 valg, ikke åpne gledes rommet, stenge deg inne med smerte eller holde ditt gledes rom åpent.

Vil du lese noen tekster fra samlingen klikk her.

 

______________________________________________

 

To stemmer i natten, derfor er vi her 
Petter Musken 
Utgivelse: 1987 
Format: 145 x 210 mm - Sider: 32 - kr. 75,-

Når vi møtes, møter vi også oss selv 

Opplevelsen av psykisk smerte: 
Du møter et menneske og ergrer deg over et eller annet hos dette mennesket. Sannheten er at ditt Guddommelige Jeg merker sin egen utilstrekkelighet, men svært få er klar over sitt Guddommelige Jeg. Derfor har vi ingen annen enn den vi møter å legge skylden på, for vår smerte. 
Opplevelsen av psykisk glede: 
Du møter et menneske og gleder deg over et eller annet hos dette mennesket. Sannheten er at ditt Guddommelige Jeg merker sin egen tilstrekkelighet, men svært få er klar over sitt Guddommelige Jeg. Derfor har vi ingen annen enn den vi møter å legge skylden på, for vår glede. 
Kampen foregår altså egentlig i oss selv, mellom vår dagsbevissthet og vårt sanne jeg. Ikke som vi trodde, kun mellom mennesker, men mellom det uferdige og det ferdige i oss selv. 
Nå er det jo slik at vi også kjemper mot hverandre i den ytre verden gjennom våre handlinger. Ærkjennelsen av at denne kampen kun er en fortrengning av en indre handling, er det som etterhvert vil gi oss nærhet til oss selv og til hverandre.

Vil du lese noen tekster fra samlingen klikk her.

 

______________________________________________

 

Dråper fra et hav 
Petter Musken 
Utgivelse: Desember 1985 
Format: 145 x 210 mm - Sider: 106 - kr. 75,-

Et dikt gir en opplevelse som er konsentrert i øyeblikket.  
Et dikt krever noe av leseren, men det er samtidig i sin konsentrasjon som et bilde. En helhet så åpenbar at man bevisstgjøres med det samme. 
Man kan si at mitt valgspråk er: Et menneskes hjerte røres ved de enkle ting. 
Jeg kan ikke si at jeg anstrenger meg for å gjøre ting enkle. 
Det er heller slik at jeg oppfatter ting enkelt, og derigjennom prøver å formidle opplevelsen på en enkel måte. 
Verden er ikke enkel å leve i, men vi må ikke gjøre den vanskeligere enn den er.

Vil du lese noen tekster fra samlingen klikk her

 

______________________________________________

 

Vandrer mot Lyset bøker på dansk

 

______________________________________________

 

Hilsen til Danmark 
15 kjente danske diktere 
gir bevis for at personligheten 
overlever døden. 
Utgivelse: 1915 - 80 s. - kr. 75,-

Dikt av: N.F.S. Grundtvig, Chr.K.F. Molbech, St.St. Blicher, Chr. Wilster, Fr. Paludan-Müller, J.C. Hauch, P. Martin Møller, E. Aarestrup, Ludvig Bødtcher, Chr. Winther, H.V. Kaalund, Chr. Richardt, Henrik Hertz, H.C. Andersen, P.C. Ploug.

Boken som skulle banet veien for "Vandre mot Lyset!" i Danmark. Her gir 15 av "Gullaldertidens" diktere sine personlige pregede dikt som omhandler en rekke forskjellige emner.

Diktsamlingen kan leses her.

 

______________________________________________

 

Vandrer mot Lyset! 
Den danske orginal utgaven. 
Utgivelse: 1920 - 336 s. - kr. 250,-

"Vandre mot Lyset!" er et budskap til menneskeheten fra den oversanselige verden. En fortelling om menneskehetens skapelse, om reinkarnasjonens nødvendighet for menneskets utvikling. En fortelling om kampen mellom det gode og det onde, Lyset og Mørket som hele tiden utspilles her på Jorden.  
"Vandre mot Lyset!" er et kjærlighetsbudskap til alle. En snarvei til fred og samarbeide av en splittet menneskehet. Et etisk-religiøst og filosofisk verk som angår alle uansett nasjonalitet og religiøs tilhørighet. 
"Vandre mot Lyset!" gir også veiledning til videre forskning innenfor områder som f.eks. astronomi, kulturhistorie, ny forståelse av menneskets psykologi og tenkning, om forsvunnende kulturer og universets oppbygning.

Den danske versjonen kan leses her.

 

______________________________________________

 

Forsoningslæren og genvejen
Utgivelse: 1920 - 47 s. - kr. 85,-

Et budskap fra den oversanselige verden til alle kristne. 
I første del forteller den personen som i bibelen er kjent under navnet Paulus hvorfor han utla Jesu død på korset som han gjorde. 
    Andre del er Kristus henvendelse til de kristne om å skille mellom vår skaper Gud og Kristus. En bønn om å sette alt i sin rette orden, la fortidens overtro hvile og møtes som et tillitsfullt barn i Guds kjærlighet, og om hvilket ansvar man har som en veileder for andre. 
    Tredje del er fra den personen som i historien er kjent under navnet Ignatius Loyola. En bønn til de kristne om å ta imot budskapet i "Vandre mot Lyset!". Med en oppsummering av veien til Guds Rike.

Den danske versjonen kan leses her.

 

______________________________________________

 

Nogle psykiske oplevelser 
og deres resultater  
Utgivelse: 1922 - 100 s. - kr. 85,-

Boken forteller om hvordan en åndelig forbindelse ble opprettet fra den oversanselige verden. Forskjellige hendelser som førte frem til utgivelsene av de overfor nevnt bøker. Korte oppsummeringer av hvordan "Hilsen til Danmark", "Vandrer mod Lyset!" og "Forsoningslæren og gjenvejen" ble til. Noen dikt og en inkarnasjonsfortelling.

Den danske versjonen kan leses her.

 

______________________________________________

 

Kirken og kristendommen 
Michael Agerskov 
Utgivelse: 1923 - 44 s. - kr. 50,- 

Forord

Denne lille bok er skrevet av en mann, som er inderlig bedrøvet over den kristne kirkes dype forfall. Han venter seg ingenting av prestene. De vil neppe bry som om denne bok mer, enn de har brydd som om de bøker han tidligere har utgitt, "Vandre mot Lyset!" og "Forsoningslæren og snarveien". Men det er hans håp at enkelte legmenn vil forstå det alvor og den smerten som ligger bak dens ord, og bidra med å arbeide for Kirkens fornyelse. Og uten dette håp hadde han ikke utgitt boken.

                                                                   August 1923

Den danske versjonen kan leses her.

 

______________________________________________

 

Håndbog
Knud Brønnum  
Utgivelse: 1925 - 162 s. - kr. 75,-

Del av forordet

Da jeg hadde lest ”Vandre mot Lyset!”, forsto jeg, hvilken stor verdi dette verket har for oss mennesker; men jeg forsto samtidig nødvendigheten av å ha en håndbok som kunne veilede de søkende og de spørrende til raskt og lett å finne svar på deres spørsmål.

På dette grunnlag har jeg samlet og utarbeidet denne håndbok; for jeg vet at ”Vandre mot Lyset!” gir oss sannheten om det som har mest betydning for oss mennesker; ja, og mere til; det som kanskje først senere slekter fullt og helt vil kunne forstå.

Håndboken slutter med en ”Ordforklaring” over betydningen av de fremmedord som er brukt i ”Vandre mot Lyset!”; samt en tegning over Modersolsystemene; denne er utarbeidet på grunnlag av de opplysninger som er gitt i Kommentarens Kap. 3. Side 153 avsnitt 3.                 

                                                                                                  Juni 1925

 

______________________________________________

 

Sandheden om døden 
Knud Brønnum

 
Utgivelse: 1926 - 80 s. - kr. 60,-

 

Forord

Jeg har skrevet denne bok, fordi jeg vet hvor stor betydning det vil ha for menneskene å lære sannheten om døden å kjenne; for igjennom denne viten kan alle mennesker komme frem til en ennå skjønnere og renere forståelse av Gud, både som den Allmektige Skaper og som den Allkjærlige Fader, hvis kjærlighet til oss alle er umålelig, og hvis tålmodighet er uten grenser.

Gjennom tilliten til Gud og til Hans kjærlighet kan alle mennesker lære dødens virkelige betydning å kjenne. Og gjennom budskapet, ”Vandre mot Lyset!”, som vår Gud og Fader har sendt sine jordiske barn, kan alle mennesker oppnå en viten som bygger på sannhetens urokkelige klippe, og som samtidig viser dem at døden for menneskene ikke er utslettelse, men frigjørelse.

Ut fra den viten jeg har oppnådd, ved alvorlig å trenge inn i den rikdom og skjønnhet som finnes i ”Vandre mot Lyset!”, har jeg skrevet denne bok; og det er mitt inderligste ønske, at den må hjelpe til med å fjerne menneskenes redsel for døden, og i stedet gi dem den trygghet og fred som de alle innerst inne lengter etter, og som de alle har rett til å eie.

                                                               September 1926

 

______________________________________________

 

Vejen, sandheden og livet 
Michael Agerskov 
Utgivelse: 1928 - 136 s. - kr. 70,-

 En samling åndelige sanger, som rommer stor skjønnhet og poesi.

Dikt til årets høytider, og til livets store øyeblikk. Diktene er alle skrevet med bakgrunn i det store verk "Vandre mot Lyset!".

 

Den danske versjonen kan leses her.

 

______________________________________________

 

Spørsmål og svar 
Første og andre del.  
Utgivelse: 1929/30 - 242 s. - kr. 200,-

Boken "Spørsmål og svar" er en oppfølging av "Vandre mot Lyset!". Gjennom den kontakten som var opprettet fra den oversanslige verden ble det gitt ytterligere svar på spørsmål av almen -menneskelig interesse. Og det er:

Verkets hovedformål er å klarlegge for menneskene deres opprinnelse, Guds forhold til dem og kampen mellem det gode og det onde, Lyset og Mørket, samt å meddele Kristi sanne lære, befridd for århundrers tildiktninger og forvanskninger; - på dette punkt fortsetter og avslutter det således de kirkelige reformatorers gjerning.

"Vandre mot Lyset!" og supplementer, "Spørsmål og svar", inneholder en rikdom av opplysninger om praktisk talt alle livets forhold, blant annet ekteskap, barnebegrensning, - abort, - livet etter døden, - reinkarnasjon.

 

Den danske versjonen kan leses her.

 

______________________________________________

 

På forklarelsens bjerg 
Michael Agerskov  
Utgivelse: 1975 - 56 s. - kr. 50,-

For dem som kjenner ”Vandre mot Lyset!”, er det ganske lett å følge forfatteren i hans dikt - eller, som han også kaller det: En diktsirkel.

En diktsirkel er et veldig beskrivende uttrykk, idet det også rommer det enkelte menneskets totale livssyklus både her og hinsidig og som samtidig forklarer en viten til den søkende, vandrende menneskehet. Hele diktsamlingen er således et konsentrat av ”Vandre mot Lyset!”.

 

Den danske versjonen kan leses her.

 

De fleste danske titlene kan leses under denne linken.

 
 

 

 

 

 

Copyright ©

De Lyse Tankers Forlag

Norway