Forlagets startside

Om verket

Utgivelser

Foredrag

Forleggers skriv

Sannheten

Facebook

Brevet til B fra 1938

Tanker om VML

Opptredener

Musikk

Bestilling

Kontakt

Nedlasting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foredrag om budskapet "Vandre mot Lyset!" kan arrangeres der det måtte ønskes. Foredragsholder Petter Musken har en ca. 45 minutters innledning og etter en kort pause kan det stilles spørsmål relatert til budskapet i ca. 1 time.

Pris kr. 1000,- + reise/opphold. Ta kontakt for avtale.

Tekst om foredraget:


Petter Musken foredrar om budskapet ”Vandre mot Lyset!” et kjærlighetsbudskap til alle mennesker uansett tro!


Hvis det finnes en Gud hvorfor er det da så mye lidelse i verden? Hvem er vi? Hvorfor er vi her? Hvor går vi hen? Alt dette og mye mer gir budskapet ”Vandre mot Lyset!” oss svar på. Her kan vi følge verdens utvikling frem til vår egen tid. På en enkel, klar og logisk måte beskrives det hvorfor verden er som den er og meningen med livet.

Velkommen til et foredrag om vår jordiske opprinnelse, vår åndelige bakgrunn og veien videre.


Moderne spiritualitet eller åndelig søken i nyere tid fikk en veldig fremvekst i siste halvdel av attenhundretallet, da man fra oversanselig side begynte et vanskelig arbeid med å opprette en uforfalsket kontakt med de såkalte medier. Mange forsøk ble gjort i disse årene og som følge av dette fremkom det historier og samfunn som vi ennå i dag har avleggere av.
Til sist endte dette arbeidet i Danmark hvor en liten gruppe på 6 personer ble de som til slutt ― helt og fullt ― klarte å være mottagere for budskapet "Vandre mot Lyset!"
Verken før eller siden har en tilsvarende enkel og logisk forklaring på menneskets opprinnelse og utvikling vært presentert for menneskeheten. Gnostikere og Katarere har vært inne på de samme tankene, men da åndskrefter som ikke ønsket at menneskeheten skulle kjenne sannheten den gang fremdeles var blant oss, var det alltid en blanding av sant og usant som ble formidlet.
Men ikke i dag, nå kan vi lese om urkreftene Lyset og Mørket, Gud, engler og mennesket, og dere skal kunne forstå og se hvordan det hele smelter sammen med den verdenshistorien vi allerede kjenner.

 

 

 

Copyright ©

De Lyse Tankers Forlag

Norway