Forlagets startside

Om verket

Utgivelser

Foredrag

Forleggers skriv

Sannheten

Facebook

Brevet til B fra 1938

Tanker om VML

Opptredener

Musikk

Bestilling

Kontakt

Nedlasting

 

 

 

 

 

Boken"Vandrer mod Lyset!" ble første gang utgitt i Danmark i 1920.

Til alle tider har mennesket prøvd å forstå og forklare sin tilværelse. Mennesket har gjennom alle slags uttrykk forsøkt å finne og beskrive tilværelsens sannheter. I menneskets tenkning, i forskning, kunst, religion, politikk, filosofi og andre uttrykk er og har mennesket vært på vandring frem mot en mer opplyst tilværelse her på Jorden.

Boken "Vandre mot Lyset!" er en gave til menneskeheten fra den oversanselige verden. Her gis mennesket for første gang en samlet logisk og troverdig forklaring på hvorfor vi lever som vi gjør.

Menneskeheten har her fått en felles plattform for å forstå Guds rettferdighet, seg selv, sine medmennesker og derved sin tilværelse.

Boken kan du lese her på dansk, engelsk, fransk, italiensk, spansk, tysk eller russisk og ønsker du å bestille den norske utgaven kan det gjøres her. Se forøvrig muligheten for nedlasting av verket under utgivelser. "Vandre mot Lyset!" finnes forøvrig utgitt på dansk, engelsk, tysk, spansk, svensk, italiensk og ungarsk. Se "thelight.net" for informasjon og bestilling på disse språk.

 

Resyme fra boken:

De aller fleste mennesker ønsker å forstå verden, og til alle tider har mennesket forsøkt å forklare den åndelige bakgrunnen for hvorfor vi lever som vi gjør her på Jorden. Historier og oppfatninger som vi i større eller mindre grad tror på og lever etter. Flere ganger har dette skapt religioner som i stor grad har preget og preger vår verden på godt og ondt.

Denne boken forklarer blant annet noen av disse hendelser, hvorfor og hvordan det skjedde.

Verket er blitt til gjennom tankeinspirasjon og gjengitt ved et mediums intuitive oppfattelse, Mediet har mottatt tankebilder fra åndsvesener i den oversanselige verden, den verden som mennesket kommer fra og går til gjennom sin fødsel og død.

I boken følger vi utviklingen fra tidenes morgen frem til vår egen tid, logisk og sammenhengende forklares bakgrunnene for kjente og hittil ukjente hendelser.

Verket er skrevet for alle mennesker i alle samfunn, og på en slik måte at man kan gjenkjenner forklaringene uten å måtte tro det ene eller det andre.

Fra 1857 og fremover arbeidet man fra oversanselig side for å prøve og finne et menneske på Jorden som kunne være formidler av denne viten.

I dette arbeid møtte de mye motstand fra de åndskreftene som alltid har ønsket å tilsløre sannhetene.

Mye av dette arbeid er nå synlig som det tyvende århundres spirituelle fremvekst, som nettopp fant sted i dette tidsrom.

En liten gruppe mennesker i Danmark ble tilslutt de som klarte å få til samarbeidet med den oversanselige verden og gi oss den åpenbaringen som «Vandre mot Lyset» i sannhet er.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©

De Lyse Tankers Forlag

Norway