Forlagets startside

Om verket

Utgivelser

Foredrag

Forleggers skriv

Sannheten

Facebook

Brevet til B fra 1938

Tanker om VML

Opptredener

Musikk

Bestilling

Kontakt

Nedlasting

 

 

 

 

Vandre mot Lyset!
Norsk utgivelse: 2010 
Format: 155 x 228 mm - Sider: 335 - kr. 250 - nedlasting gratis.

Et budskap til alle mennesker uansett religion eller tro.  
For første gang i verdenshistorien har menneskeheten fått en sammenhengende troverdig og logisk forklaring på hvorfor vi lever her på Jorden.  
I boken kan vi følge historiens utvikling også sett fra den oversanselige siden. Det våre foregangs kvinner og menn opp igjennom tidene har forsøkt å forstå og forklare er nå samlet i et bokverk som verden aldri har sett maken til.  
Du har nå tilgang til denne kunnskapen og kan med din tanke og vilje ta del i snarveien til Guds Rike. Budskapet gir oss et sant og kjærlig forhold til Gud og våre medmennesker.  
Det er med stor glede og håp at vi nå presenterer denne boken. Lykke til.
                    

Boken kan leses her

______________________________________________

 

Forsoningslæren og snarveien

Norsk utgivelse: 2019

Sider: 44 - nedlasting gratis

Boken består av 3 avhandlinger, den første er henvendelse fra den ånd som i sin tid la grunnlaget for Kristendommen, Saul fra Tarsus også kjent som Paulus. I boken forklarer han hva som førte til hans utlegging av Jesus som et soneoffer.

Andre del er Kristi henvendelse til alle kristne, med en forklaring og bønn om å skille mellom ham og hans Fader. En bønn om at menneskene må tilgi sin eldre bror for det helvete han og hans søsken la grunnlaget for ved skapelsen av det menneskelige legeme, og en bønn til de kristne ledere om å ta budskapet "Vandre mot Lyset!" på alvor og gjøre det kjent ovenfor sine medmennesker.

Tredje del er fra den ånd som under et av sine jordeliv var kjent under navnet Ignatius Loyola og er en oppsummering av menneskets forsøk gjennom historiens på å forstå det guddommelige som gjennom Guds utsendinger førte frem til formidlingen av "Vandre mot Lyset!" og at kjærligheten er det som vil hjelpe oss frem til Guds Rike.

Boken kan leses her

______________________________________________

 

Spørsmål og svar

Norsk utgivelse: 2022

Sider: 260 - nedlasting gratis

Etter utgivelsen av budskapet "Vandre mot Lyset!" i 1920 fikk en rekke dansker mulighet til for første gangen i verdenshistorien å studere et verk som aldri før eller siden har sett sin like. Her finnes en klar og sammenhengende forklaring på hvorfor mennesket lever som de gjør her på Jorden, det blir forklart hvordan mennesket skal vokse seg frem til å kunne leve i en lysverden om millioner av år! Verket skulle ha startet en ny og endelig reformasjon av kristendommen, men som så mange ganger tidligere sviktet motet til de som kunne gjort den store forskjellen, denne gangen prestene og biskopene i den danske kirke.

I løpet av noen år kom det mange spørsmål fra interesserte lesere av boken, de fleste kunne besvares ved å henvise til et grundigere studie av verket, men noen var av interesse for en ytterligere forklaring fra menneskehetens åndelige ledere.
I 1929 kom første del og året etter del 2. Det ble også bestemt at menneskeheten skulle få en veiledning angående de viktige spørsmålene: ekteskap, barnebegrensning og fosterdrap, som det ikke var stilt spørsmål om fra menneskelig side.

Boken kan leses her

______________________________________________

 

Et åpent fellesbrev til alle landets biskoper

Utgivelse: 2021

Sider: 20 - nedlasting gratis

"Et åpent brev til alle landets biskoper" er en fantastisk god oppsummering av verdensdramaet, men først og fremst en innstendig bønn og oppfordring til de biskopene, som hadde makt og mulighet før andre verdenskrig til å starte en reformasjon av Kristendommen. Her får man et glimt inn i det alvoret det er å ikke ta ansvar i den stillingen man har til å kunne gjøre noe! For et hvert sannhetssøkende menneske er det rystende lesning, når vi i dag ser tilbake på hva som ikke ble gjort, når muligheten var der!

Dette dokument burde leses av alle kristene ledere, slik at de kanskje forstår hvilket ansvar de har i sin egen tid.

Brevet kan leses her

Copyright ©

De Lyse Tankers Forlag

Norway